ล่องแพ ปลูกป่าชายเลน ปล่อยปูดำ ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบโดยชุมชน จ.ตรัง
  • 8 มิ.ย. 2566
  • 304

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) ร่วมกับ ททท.จังหวัดตรัง และวิสาหกิจชุมชนล่องแพบ้านน้ำราบ จ.ตรัง ล่องแพ ปลูกป่าชายเลน ปล่อยปูดำ ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบโดยชุมชน หารือการทำงานร่วมกันในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบยั่งยืนบนฐานเศรษฐกิจ BCG

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง