เก็บตัวอย่างไมโครพลาสติกในน้ำทะเลอันดามันตอนล่าง
  • 9 มิ.ย. 2566
  • 316

วันที่ 1 – 8 มิถุนายน 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนล่าง ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างไมโครพลาสติกในน้ำทะเล ในช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ บริเวณชายฝั่งพร้อมสำรวจสภาพพื้นที่ทั่วไป บริเวณหาดนพรัตน์ธารา หาดยาว จ.กระบี่ หาดปากเมง จ.ตรัง และหาดปากบารา จ.สตูล เพื่อศึกษาลักษณะ ชนิดและปริมาณของไมโครพลาสติกซึ่งมีขนาดเล็กมาก และเก็บตัวอย่างขยะลอยน้ำบริเวณหาดนพรัตน์ธารา และหาดปากบารา โดยนำตัวอย่างมาวิเคราะห์ จำแนก และทดสอบในห้องปฏิบัติการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดการขยะพลาสติกปนเปื้อนในระบบนิเวศทางทะเล และการแก้ไขปัญหามลภาวะที่เกิดจากขยะประเภทไมโครพลาสติก และขยะทะเลต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง