ตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง จ.ภูเก็ต
  • 9 มิ.ย. 2566
  • 218

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนบน ปฏิบัติงานภาคสนามบริเวณอ่าวป่าตอง จ.ภูเก็ต ภายใต้โครงการติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อเก็บตัวอย่างน้ำทะเล จำนวน 17 สถานี พร้อมทำการตรวจวัด ปัจจัยคุณภาพน้ำเบื้องต้น พบความเค็ม มีค่า 32-34 พีพีที อุณหภูมิน้ำ มีค่าระหว่าง 29.1-30.1 องศาเซลเซียส ปริมาออกซิเจนละลายในน้ำ 5.11-7.01 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ในช่วง 8.04-8.13 สภาพอากาศทั่วไป คลื่นสูงและลมแรง และมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ทั้งนี้ พบค่าออกซิเจนละลายอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำเพื่อการนันทนาการ ส่วนปัจจัยอื่นๆ จะทำการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไป 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง