ติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาว ทะเลอันดามันตอนบน
  • 9 มิ.ย. 2566
  • 712

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนบน ดำเนินการสำรวจแนวปะการังและติดตามการเกิดปะการังฟอกขาวบริเวณเกาะเขียว เกาะดอกไม้ จ.พังงา และเกาะไม้ท่อน จ.ภูเก็ต จากการสำรวจเบื้องต้นพบว่าบริเวณเกาะเขียว จ.พังงา ปะการังมีสีจางประมาณ 10% ส่วนใหญ่เกิดกับปะการังโขด (Porites sp.) ส่วนเกาะดอกไม้ จ.พังงา และเกาะไม้ท่อน จ.ภูเก็ต ไม่พบการเกิดปะการังฟอกขาว อุณหภูมิน้ำทะเลมีค่าประมาณ 30 องศาเซลเซียส สภาพแนวปะการังทั้ง 3 พื้นที่ มีความสมบูรณ์ดี ปะการังที่พบโดยส่วนใหญ่ เช่น ปะการังโขด (Porites spp.) ปะการังดาวเล็ก (Cyphastrea spp.) ปะการังวงแหวน (Dipsastraea spp.) เป็นต้น 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง