พบซากโลมาเกยตื้นเกาะสาหร่าย จ.สตูล
  • 9 มิ.ย. 2566
  • 737

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนล่าง ได้รับแจ้งจากนายทวี ศรีอำภรณ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย เรื่องพบซากโลมาบริเวณชายหาดหน้า รักษ์เล โฮมสเตย์ เกาะสาหร่าย ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล ตรวจสอบซากเบื้องต้นทราบว่าเป็นซากโลมาหลังโหนก ( _Sousa chinensis_ ) เพศผู้ ความยาวลำตัวประมาณ 2 ม. สภาพซากเน่า ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ ศวอล. ได้ประสานกับผู้แจ้งเหตุในการเก็บข้อมูลซากเบื้องต้นและทำการฝังกลบซากในพื้นที่

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง