พบเต่าทะเลเกยตื้นหาดท้ายเหมือง จ.พังงา
  • 9 มิ.ย. 2566
  • 735

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนบน ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง จ.พังงา พบว่าเป็นเต่าตนุ (Chelonia mydas) เกยตื้นมีชีวิต บริเวณหาดท้ายเหมือง ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา เจ้าหน้าที่ ศวอบ. เข้าช่วยเหลือและตรวจสอบพบเป็นเต่าตนุ วัยเด็ก น้ำหนัก 5.5 กิโลกรัม ความยาวกระดอง 38 เซนติเมตร ความกว้างกระดอง 38.5 เซนติเมตร ความสมบูรณ์ของร่างกายอยู่ในระดับผอม มีสภาพอ่อนแรง ตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นน้อยกว่าปกติ ไม่พบบาดแผลภายนอก จากการวินิจฉัยทางรังสีเบื้องต้นพบภาวะปอดอักเสบและพบแก๊สสะสมในบริเวณทางเดินอาหารซึ่งบ่งบอกถึงภาวะท้องอืด จึงได้ทำการให้ยารักษาและพักฟื้น ณ ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร ศวอบ. ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง