จัดกิจกรรมลดขยะลงสู่ทะเล พื้นที่ อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
  • 20 มิ.ย. 2566
  • 194

วันที่ 19 มิถุนายน 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช. ที่5 (สงขลา) ร่วมกับ เทศบาลตำบลเกาะเพชร จัดกิจกรรมเก็บขยะการจัดทำมาตรการลดขยะที่จะไหลลงสู่ทะเลจากชุมชนชายฝั่ง ณ พื้นที่ชุมชนชายฝั่งเกาะเพชร ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช โดยมี นางสาวเนาวรัตน์ ลิจ้วน ปลัดเทศบาลตำบลเกาะเพชร ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรม ซึ่งสามารถจัดเก็บขยะได้ปริมาณทั้งสิ้น 175 กิโลกรัม โดยขยะส่วนใหญ่เป็นขยะประเภททั่วไป ได้แก่ ขวดพลาสติก ขวดแก้ว ขยะอินทรีย์ รองเท้า ทุ่น เชือก เป็นต้น ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 80 คน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง