สำรวจการกัดเซาะชายฝั่ง พื้นที่ จ.สงขลา
  • 20 มิ.ย. 2566
  • 71

วันที่ 19 มิถุนายน 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ลงพื้นที่เพื่อสำรวจเก็บข้อมูลและติดตามโครงสร้างชายฝั่งจากโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่ชายฝั่งบริเวณหาดแก้ว อ.สิงหนคร จ.สงขลา ซึ่งอยู่ในระบบหาดแหลมตะลุมพุก-แหลมสมิหลา จากการสำรวจพบว่า พื้นที่ชายฝั่งบริเวณหาดทรายแก้ว ต.ชิงโค บริเวณจุดสิ้นสุดโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ไปทางทิศเหนือ ยังคงพบร่องรอยการกัดเซาะชายฝั่งเดิม พบซากเสาคอนกรีต แผ่นปูน เศษก้อนหินขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ที่คลื่นได้กระชากลงมาบริเวณชายหาด และถนนเลียบชายฝั่งทะเลพังเสียหาย ในช่วงฤดูลมมรสุมที่ผ่านมา ทำให้ภูมิทัศน์ไม่สวยงาม อีกทั้งพบการชำรุดผุพังของโครงสร้างฯ ซึ่งสาเหตุเกิดจากคลื่นลมมรสุมที่เข้ามาปะทะโครงสร้างฯ เกิดการกระโจมของคลื่น ส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมขัง และการชำรุดของฐานรองของโครงสร้างฯ และแผ่นปูพื้นทางเดินแตกกระจาย พังเสียหายบริเวณด้านหลังโครงสร้างฯ ไม่สามารถใช้งานได้ อีกทั้งยังพบเหล็กโผล่ขึ้นเหนือพื้นคอนกรีตและตะไคร่น้ำบริเวณด้านหน้าโครงสร้างของ ระยะที่ 3 เฟส 2 สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเมื่อคลื่นไหลย้อนกลับลงสู่ทะเล ซึ่งอาจเกิดอันตรายแก่นักท่องเที่ยวได้ ทั้งนี้ ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งจะดำเนินการติดตามสถานการณ์และผลกระทบต่อชายฝั่งทะเล เพื่อวิเคราะห์ และจัดทำรายงานกรม ทช. ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง