ตรวจวัดความเป็นกรดของน้ำทะเล พื้นที่ จ.ภูเก็ต
  • 21 มิ.ย. 2566
  • 704

วันที่ 20 มิถุนายน 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนบน สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลงพื้นที่หาดในยาง จ.ภูเก็ต เพื่อตรวจวัดความเป็นกรดของน้ำทะเลที่ความละเอียดสูง พร้อมทั้งติดตามสภาพแวดล้อมทางทะเลเบื้องต้น พบอุณหภูมิน้ำทะเลในช่วง 30.2 - 30.5 องศาเซลเซียส ความเค็มในช่วง 32-33 ppt ปริมาณออกซิเจนละลายในช่วง 6.10 - 6.20 mg/l นอกจากนี้ สภาพอากาศขณะปฏิบัติงาน พบท้องฟ้าแจ่มใส และ ทะเลมีคลื่นลมเล็กน้อย สำหรับค่าตรวจวัดอื่น ๆ จะได้จากผลการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง