ร่วมประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน พื้นที่ จ.สตูล
  • 13 มิ.ย. 2566
  • 329

วันที่ 12 มิถุนายน 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) เข้าร่วมประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ครั้งที่ 4 (ช่วงแล้วเสร็จการก่อสร้าง) ตามที่กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักก่อสร้างสะพาน ได้ว่าจ้างบริษัท วนิชชัยก่อสร้าง (1979) จำกัด เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างสะพานข้ามคลองดู อำเภอละงู จังหวัดสตูล เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเพียงหลวง 4 อ.ละงู จ.สตูล และร่วมทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเพื่ออนุรักษ์ และฟื้นฟูป่าชายเลน ณ บริเวณก่อสร้างสะพานข้ามคลองดู หมู่ที่ 1 บ้านตันหยงละไน้ หมู่ที่ 1 ต.แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง