ติดตามกิจกรรมทิ้งซั้งกอ สร้างบ้านปลา จ.เพชรบุรี
  • 13 มิ.ย. 2566
  • 71

วันที่ 12 มิถุนายน 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช. ที่3 (เพชรบุรี) ลงพื้นที่ติดตามกิจกรรมภายใต้งบเงินอุดหนุนชุมชนชายฝั่ง ของกลุ่มประมงเรือเล็กบ้านปากทะเล และกลุ่มรักษ์ปากทะเล ในกิจกรรม ทิ้งซั้งกอ สร้างบ้านปลา โดยทำการทิ้งซั้งกอ จำนวนกลุ่มละ 20 กอ รวม 40 กอ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนเครือข่ายชุมชนชายฝั่งตามแนวนโยบายและข้อสั่งการปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการพัฒนางานส่งเสริมการมีส่วนร่วม

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง