สำรวจสถานภาพปะการัง พื้นที่ จ.ภูเก็ต
  • 24 มิ.ย. 2566
  • 833

วันที่ 22-23 มิถุนายน 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ดำเนินการสำรวจติดตามระบบนิเวศแนวปะการังบริเวณเกาะสิเหร่ เกาะตะเภาน้อย และเกาะตะเภาใหญ่ จังหวัดภูเก็ต ไม่พบการเกิดปะการังฟอกขาว อุณหภูมิน้ำทะเล 30 องศาเซลเซียส แนวปะการังมีความสมบูรณ์ปานกลาง ปะการังที่พบโดยทั่วไป เช่น ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังกาแล็กซี่  (Galaxea fascicularis) ปะการังดอกไม้ทะเล (Goniopora spp.) และปะการังวงแหวน (Dipsastraea spp.) ตัวอ่อนปะการังที่พบส่วนใหญ่ เช่น  ปะการังเห็ดเคลือบหนาม (Cycloseris spp.) ปะการังวงแหวน (Dipsastraea spp.) และปะการังดอกกะหล่ำ (Pocillopora sp.) ปลาที่พบโดยส่วนใหญ่ เช่น ปลาสลิดหินเล็กหางขลิบดำ ปลาสลิดหินเล็กหางเหลือง และปลาสลิดหินเล็กหางเหลืองขลิบดำ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่ที่พบ เช่น  เม่นดำหนามยาว ปูปะการังลายตาราง กุ้งผี ปลิงสร้อยไข่มุกสีขาว และทากทะเล ขยะในแนวปะการังที่พบส่วนใหญ่เป็นขยะจากการทำประมง เช่น เศษอวน เชือก และเส้นเอ็นตกปลา

 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง