ติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาว จ.ประจวบคีรีขันธ์
  • 24 มิ.ย. 2566
  • 732

วันที่ 21-23 มิถุนายน 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนบน ร่วมกับศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนกลาง และศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก สำรวจสถานภาพแนวปะการังเกาะแรด เกาะเหลือม เกาะพัง และแนวปะการัง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เบี้องต้นพบว่าแนวปะการังอยู่ในสถานภาพเสียหายถึงสมบรูณ์ดี สถานีอยู่ใกล้ชายฝั่ง มีปะการังโขด (Porites spp.) เป็นปะการังชนิดเด่น ปะการังได้รับอิทธิพลของระดับน้ำทะเล พบตัวอ่อนปะการังชนิดเด่นได้แก่ ปะการังดอกกะหล่ำ (Pocillopora sp.) สัตว์หน้าดินขนาดใหญ่พบเม่นดำหนามยาว (Diadema setosum) เป็นชนิดเด่น และพบปลาในครอบครัวปลาสลิดหิน (Pomacentridae) เป็นครอบครัวเด่น  พบปะการังมีสีซีดจาง และฟอกขาว ประมาณ 15-20% ของพื้นที่สำรวจ ขยะที่พบส่วนใหญ่เป็นขยะจากกิจกรรมทางน้ำและการประมง เมื่อจำแนกตามวัสดุของขยะที่พบส่วนใหญ่เป็นขยะประเภทเชือก

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง