ติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาว จ.สงขลา
  • 28 มิ.ย. 2566
  • 619

วันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนล่าง เฝ้าระวังการเกิดปะการังฟอกขาวบริเวณแนวปะการังเกาะหนู เกาะแมว และเกาะขาม จ.สงขลา ผลการสำรวจเบื้องต้นพบปะการังฟอกขาว และสีซีดจางลง ส่วนใหญ่พบในแนวปะการังน้ำตื้น บริเวณเกาะหนู และเกาะแมว พบปะการังฟอกขาวน้อยกว่า 5 % สีจางลง 20 % และปกติ 75 % ปะการังที่ฟอกขาวได้แก่ ปะการังโขด (Porites sp.) ส่วนบริเวณเกาะขามพบปะการังฟอกขาวประมาณ 15 % สีจางลง 30 % และปกติ 55 % ปะการังที่ฟอกขาว ได้แก่ ปะการังช่องเล็ก (Montipora sp.) และปะการังดอกกะหล่ำ (Pocillopora sp.) สถานการณ์ปะการังฟอกขาวโดยภาพรวมมีแนวโน้มดีขึ้นจากช่วงเดือนพฤษภาคม พบปะการังโขด (Porites sp.) เริ่มมีการฟื้นตัวกลับสู่สภาพปกติ  ผลการติดตามอุณหภูมิน้ำทะเลด้วยวิธีวาง data temperature logger ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 26 มิถุนายน 2566 อุณหภูมิน้ำทะเลมีค่าเฉลี่ย 31.24 ± 0.48 องศาเซลเซียส อุณหภูมิมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการเกิดปะการังฟอกขาวบริเวณแนวปะการังเกาะหนู เกาะแมว และเกาะขาม เจ้าหน้าที่จะดำเนินการสำรวจ ติดตามสถานการณ์ อย่างต่อเนื่องต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง