ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการตัดต้นไม้ป่าชายเลน จ.ชลบุรี
  • 6 ก.ค. 2566
  • 348

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) พร้อมด้วยศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดชลบุรี ร่วมกับเทศบาลตำบลบางทราย ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีได้รับแจ้งว่ามีการตัดต้นไม้ป่าชายเลน ในซอยบางทราย 27 ท้องที่ ต.บางทราย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี จากการตรวจสอบพบพื้นที่ป่าชายเลน ซึ่งเป็นพื้นที่ ป่า ตามมาตรา 4 (1) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ถูกบุกรุกแผ้วถาง ต้นไม้ถูกตัดด้วยของมีคม หัก โค่น ล้ม กระจายอยู่ทั่วพื้นที่ คณะพนักงานเจ้าหน้าที่ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นร่วมกันว่าพฤติการณ์ดังกล่าวเป็นการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ จึงได้ดำเนินการวัดขนาดและตรวจยึดพื้นที่ โดยใช้เครื่องมือรับสัญญาณดาวเทียม (GPS) หาค่าพิกัด คำนวณเนื้อที่ได้ จำนวน 0-2-91 ไร่ คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐ ในอัตราไร่ละ 118,330 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 86,085 บาท ทั้งนี้ ได้มอบเรื่องราวให้นางพรทิพย์ ฝอยวารี ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดชลบุรี รับไปแจ้งความกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สถานีเมืองชลบุรี เพื่อสืบสวนสอบสวนนำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง