ทวงคืนพื้นที่ป่าชายเลน จ.ปัตตานี
  • 13 ก.ค. 2566
  • 91

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่9 (ปัตตานี) ร่วมกับ สภ.ไม้แก่น ศูนย์ป่าไม้จังหวัดปัตตานี กอ.รมน.จ.ปน. ปกครองอำเภอไม้แก่น ตำรวจ กก. 6 ปทส. (ชป.3 จ.ปัตตานี) หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ปน.2 (ทรายขาว) และผู้นำท้องถิ่น สนธิกำลังร่วมกันดำเนินการตรวจยึดทวงคืนพื้นที่ป่าชายเลน จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 2.32 ไร่ ท้องที่บ้านสารวัน หมู่ที่ 2 ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ป่าตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 จำนวน 1.65 ไร่ และพื้นที่ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2543 จำนวน 0.67 ไร่ และได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สภ.ไม้แก่น ตาม ปจว. ข้อที่ 2 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 คดีอาญาที่ 49/2566 เวลา 15.26 น.

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง