ติดตามและเก็บข้อมูลสถานภาพชายฝั่ง จ.ปัตตานี
  • 5 ส.ค. 2566
  • 330

วันที่ 4 สิงหาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่9 (ปัตตานี) ลงพื้นที่สำรวจ ติดตามและเก็บข้อมูลสถานภาพชายฝั่ง บริเวณพื้นที่หาดซัมปลีมอ ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี อยู่ในระบบหาดบางนรา จากการสำรวจพบว่ามีลักษณะทางกายภาพเป็นหาดทราย แนวชายฝั่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ได้แก่ เขื่อนกันทรายและคลื่น (Jetty) จำนวน 1 คู่ และเขื่อนกันคลื่นนอกชายฝั่ง (Offshore Breakwater) จำนวน 16 ตัว ซึ่งพบการชำรุดทรุดตัวของโครงสร้างดังกล่าวอีกด้วย และชายหาดซัมปลีมอ มีการใช้ประโยชน์พื้นที่โดยรอบเป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับการท่องเที่ยวชายหาดและพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจทั้งของประชาชนในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งนี้ จะดำเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ดังกล่าว เพื่อนำไปประกอบการจัดทำรายงานสถานภาพชายฝั่งทะเลประจำปี 2566 จังหวัดปัตตานีต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง