สำรวจข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสัณฐานชายฝั่ง จ.พังงา
  • 11 ส.ค. 2566
  • 310

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสัณฐานชายฝั่ง พื้นที่ดำเนินโครงการลดผลกระทบการกัดเซาะชายฝั่งทะเล โดยวิธีการติดตั้งรั้วดักทราย (Sand fence) บริเวณวัดเทสก์ธรรมนาวา (วัดท่าไทร) ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ซึ่งอยู่ในระบบหาดหาดท้ายเหมือง (T7E201) ด้วยเครื่องมือหาพิกัดดาวเทียมแบบ GNSS โดยอาศัยการรังวัดผ่านระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) ในช่วงฤดูมรสุม โดย การสำรวจในครั้งนี้มีแนวสำรวจทั้งหมด 15 แนว ตั้งแต่บริเวณจุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุดแนวรั้วดักทราย ความยาวตามแนวชายฝั่ง 270 เมตร จากการสำรวจปริมาตรของตะกอนทรายเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงฤดูมรสุมที่ผ่านมาเมื่อปี 2565 พบว่ามีตะกอนทรายสะสมตัวน้อยลงประมาณ 10 เซนติเมตร ซึ่งเกิดจากประสิทธิภาพของรั้วดักทรายมีการชำรุดเสียหายในบางจุดเนื่องจากมีอายุใช้งานมากกว่า 3 ปี โดยเฉพาะบริเวณรั้วดักทรายด้านทิศใต้ซึ่งติดกับเขื่อนหินทิ้งซึ่งได้รับผลกระทบจากการเลี้ยวเบนของกระแสน้ำบริเวณจุดสิ้นสุดของโครงสร้างเขื่อนหินทิ้ง (End effect) ทั้งนี้กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง จะนำข้อมูลจากการสำรวจกลับไปวางแผนเพื่อการซ่อมบำรุงและเป็นฐานข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และติดตามผลสัมฤทธิ์ของการติดตั้งรั้วดักทรายดังกล่าว ต่อไป 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง