พบเต่าทะเลเกยตื้น พื้นที่เกาะคอเขา จ.พังงา
  • 16 ส.ค. 2566
  • 245

วันที่ 15 สิงหาคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนบน ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 (ตะกั่วป่า พังงา) ว่าพบเต่าทะเลเกยตื้นมีชีวิต บริเวณเกาะคอเขา ต.เกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เจ้าหน้าที่ศวอบ. จึงประสานนำส่งเต่าหญ้าจากเกาะคอเขามายังศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 (ตะกั่วป่า พังงา) จ.พังงา โดยเจ้าหน้าที่ศวอบ. เข้าช่วยเหลือและตรวจสอบ พบเป็นเต่าหญ้า (Lepidochelys olivacea) โตเต็มวัย เพศเมีย ความยาวกระดอง 71 เซนติเมตร ความกว้างกระดอง 71.5 เซนติเมตร น้ำหนัก 40 กิโลกรัม ความสมบูรณ์ร่างกายอยู่ในระดับปกติ พบบาดแผลที่กระดองส่วนท้ายเล็กน้อยจากการเกยตื้น ใบพายหน้าขวาขาดหายไปโดยเป็นแผลเก่าซึ่งสมานแล้ว เจ้าหน้าที่ศวอบ. จึงได้เคลื่อนย้ายเต่าทะเลดังกล่าวมายังศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร เพื่อทำการรักษาพักฟื้นต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง