พบเต่าทะเลเกยตื้น พื้นที่หาดบางม่วง จ.พังงา
  • 16 ส.ค. 2566
  • 418

วันที่ 15 สิงหาคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนบน ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 (ตะกั่วป่า พังงา) ว่าพบเต่าทะเลเกยตื้นมีชีวิต บริเวณหาดบางม่วง ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เจ้าหน้าที่ศวอบ. จึงประสานนำส่งเต่าทะเลมายังศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 (ตะกั่วป่า พังงา) จังหวัดพังงา โดยเจ้าหน้าที่ศวอบ.เข้าช่วยเหลือและตรวจสอบ พบเป็นเต่ากระ (Eretmochelys imbricata) วัยเด็ก ความกว้างกระดอง 27.5 เซนติเมตร ความยาวกระดอง 30.5 น้ำหนัก 4 กิโลกรัม เจ้าหน้าที่ศวอบ. จึงได้เคลื่อนย้ายเต่าทะเลดังกล่าวมายังศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร เพื่อทำการรักษาพักฟื้นต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง