พบซากเต่าทะเลเกยตื้นหาดอ่าวตาลคู่ จ.ตราด
  • 16 ส.ค. 2566
  • 321

วันที่ 15 สิงหาคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ได้รับแจ้งจากนายจักรกฤต เพิ่มทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวตาลคู่ เรื่องพบซากเต่าทะเลเกยตื้นบริเวณชายหาดอ่าวตาลคู่ ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด ตรวจสอบพบเป็นเต่ากระ (Hawksbill turtle, Eretmochelys imbricata) วัดขนาดแนบกระดอง กว้าง 54 เซนติเมตร ยาว 58 เซนติเมตร อยู่ในช่วงอายุวัยรุ่น ไม่พบหมายเลขไมโครชิพ สภาพซากเน่ามาก จากการชันสูตร ภายนอกระยางค์ทั้งหมดขาดหลุดหายไป สภาพเหลือแต่ส่วนกระดอง อวัยวะภายในส่วนใหญ่เน่าเสื่อมสภาพ และพบขยะทะเลในทางเดินอาหารจำนวนหนึ่ง ได้แก่ เศษโฟม และเศษพลาสติก อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถสรุปสาเหตุการตายที่ชัดเจนได้ และได้ฝังทำลายซากเรียบร้อยแล้ว

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง