พบซากเต่าทะเลเกยตื้น พื้นที่หาดอ่าวไข่ จ.ระยอง
  • 18 ส.ค. 2566
  • 374

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ได้รับแจ้งจากนักท่องเที่ยว เรื่องมีพบซากเต่าทะเลเกยตื้น ชายหาดอ่าวไข่ ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง ตรวจสอบพบเป็นเต่ากระ (Eretmochelys imbricata) วัดขนาดแนบกระดองความกว้าง 29 เซนติเมตร ความยาว 33 เซนติเมตร อายุประมาณ 1 ปี เพศผู้ ไม่พบไมโครชิพและแถบระบุตัวตน จากการตรวจภายนอกพบว่าหัวและขาหน้าของซากหลุดหาย สภาพซากเน่ามากจนเนื้อเยื่อเปื่อยยุ่ย เมื่อทำการผ่าเปิดพบว่าอวัยวะภายในเริ่มเปลี่ยนสภาพ ในตัวของเต่ามีการสะสมของไขมันน้อยมากและไม่พบอาหารตลอดทางเดินอาหาร บ่งบอกว่าเต่าน่าจะอดอาหารมานานก่อนจะเสียชีวิต ทั้งนี้เนื่องจากสภาพซากเน่ามากทำให้ไม่สามารถระบุสาเหตุการเสียชีวิตที่ชัดเจนได้

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง