พบลูกเต่าทะเลเกยตื้น พื้นที่แหลมแม่นกแก้ว จ.จันทบุรี
  • 18 ส.ค. 2566
  • 72

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ได้รับแจ้งจากเครือข่ายช่วยชีวิต สัตว์ทะเลหายาก เรื่องพบลูกเต่าทะเลเกยตื้นบริเวณศาลเจ้าพ่อตากสิน (แหลมแม่นกแก้ว) ต.ช้างข้าม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ตรวจสอบพบเป็นเต่ากระ (Hawksbill turtle, Eretmochelys imbricata) วัดขนาดแนบกระดอง กว้าง 3 เซนติเมตร ยาว 4 เซนติเมตร มีอายุไม่เกิน 14 วัน (Hatchling stage) สภาพอ่อนแรง พบมีเพรียงขนาดเล็กเกาะอยู่ตามร่างกายจำนวนมาก และบริเวณสะดือยังปรากฎช่องเปิดของถุงไข่แดงอยู่เล็กน้อย เจ้าหน้าที่จึงนำเต่ากระกลับมาอนุบาล ณ ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก ศวทอ. ให้มีสภาพร่างกายแข็งแรง ก่อนปล่อยกลับทะเล ต่อไป ทั้งนี้ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเต่าทะเล และประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติเมื่อพบสัตว์ทะเลเกยตื้นแก่ประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง