ติดตามสถานภาพชายฝั่ง จ.นราธิวาส
  • 18 ส.ค. 2566
  • 314

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่9 (ปัตตานี) ลงพื้นที่เพื่อสำรวจเก็บข้อมูลและติดตามสถานภาพชายฝั่ง พื้นที่หาดเซเวน บ้านทอน ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส ซึ่งอยู่ในระบบหาดบางนรา จากการสำรวจพบว่า พื้นที่ชายฝั่งทะเลมีลักษณะเป็นหาดทรายสมดุล มีการสะสมตัวของตะกอนทรายชายหาดจำนวนมาก ปรากฏเป็นลักษณะของเนินทรายชายฝั่งใหม่ (Sand dune) มีความกว้างประมาณ 15-30 เมตร จากการสอบถามชาวบ้านจึงทราบว่า หลังช่วงมรสุมกระแสน้ำและคลื่นได้ซัดพัดพาตะกอนทรายเข้ามาสะสมตัวบริเวณชายหาดจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงมรสุมเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 อีกทั้งยังเป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับการท่องเที่ยวชายหาดและพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจทั้งของประชาชนในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมทั้งบริเวณชายหาด/ชายฝั่ง มีการใช้ประโยชน์ของชาวประมงชายฝั่งสำหรับเป็นพื้นที่ตากแห้งอาหารทะเล และจอดเรือประมงชายฝั่ง ทั้งนี้ จะดำเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว เพื่อจัดทำรายงานสถานภาพชายฝั่งทะเล จังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2566 ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง