พบปรากฎการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี พื้นที่ จ.ชลบุรี
  • 20 ส.ค. 2566
  • 263

วันที่ 19 สิงหาคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ลงพื้นที่ติดตามปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีบริเวณอ่าวอุดม จ.ชลบุรี ตามที่ได้รับแจ้งจากนายอาทิตย์ ศรีปาน ประธานกลุ่มประมงพื้นบ้านอ่าวอุดม โดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการสำรวจจุดแจ้งเหตุและบริเวณใกล้เคียง พบปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี 2 บริเวณ ได้แก่ อ่าวอุดม และสะพานจรินทร์ (เกาะลอย) เบื้องต้นพบน้ำทะเลเป็นสีเขียวตลอดแนว และบริเวณอ่าวอุดมพบสัตว์น้ำตายเกยหาดเป็นจำนวนมาก เช่น กลุ่มปลาแป้น กลุ่มปลาจวด กลุ่มปลาสลิดทะเล ปลาลิ้นหมา เป็นต้น จากการตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้นมีค่าอุณหภูมิ 32.5-35.4 องศาเซลเซียส ความเค็ม 27-29.6 ส่วนในพันส่วน ความเป็นกรดและด่าง 6.91-8.11 และออกซิเจนละลาย 0.70-5.51 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยออกซิเจนละลายน้ำบริเวณชายหาดอ่าวอุดมและสะพานจรินทร์ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลประเภทที่ 5 เพื่อการอุตสาหกรรมและท่าเรือ นอกจากนั้น ได้รับตัวอย่างน้ำทะเลเปลี่ยนสีบริเวณเกาะสาก จากเครือข่ายฯ โดยสาเหตุเกิดจากการสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืชกลุ่มไดโนแฟลกเจลเลตชนิด Noctiluca scintillans เป็นชนิดที่ไม่สร้างสารชีวพิษ ส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำได้เนื่องจากขาดออกซิเจนจากการย่อยสลายของแพลงก์ตอนที่ตายลง

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง