ติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาว จ.ชลบุรี
  • 24 ส.ค. 2566
  • 322

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจผลกระทบของน้ำทะเลเปลี่ยนสีต่อแนวปะการังบริเวณเกาะล้าน เกาะครก และเกาะสาก จ.ชลบุรี เบื้องต้นไม่พบปะการังฟอกขาวหรือความผิดปกติอื่นใดที่สังเกตเห็นได้  ทั้งนี้ จะเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง