ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลน พื้นที่ จ.จันทบุรี
  • 25 ส.ค. 2566
  • 91

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่1 (ระยอง) ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี ร่วมสนธิกำลังตรวจยึดพื้นที่ ณ ท้องที่บ้านเตาปูน หมู่ที่ 1 ต.ช้างข้าม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี กรณีเรื่องร้องเรียน เลขที่/รหัส 66080006 วันที่ 18 สิงหาคม 2566 ว่ามีการสร้างบ้านรุกล้ำในเขตป่าอนุรักษ์ของทางราชการ ผลการตรวจสอบ พบมีการสร้างบ้านพักอาศัย จำนวน 1 หลัง บ้านนก จำนวน 1 หลัง และ อาคารเก็บของ จำนวน 1 หลัง ซึ่งอยู่นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนปากน้ำพังราด แต่อยู่ในเขตป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรีฯ เนื้อที่ 0-3-40 ไร่  โดยขณะเข้าตรวจสอบไม่พบบุคคลหนึ่งบุคคลใดอยู่ในพื้นที่ คณะเจ้าหน้าที่จึงร่วมกันทำบันทึกตรวจยึดพื้นที่ และลงบันทึกประจำวัน ณ สถานีตำรวจภูธรนายายอาม ไว้เป็นหลักฐาน ตาม ปจว. ข้อ 4 เวลา 13.40 น. ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2566 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง