ตรวจสอบวาฬหลังค่อม พื้นที่จ.ภูเก็ต
  • 25 ส.ค. 2566
  • 170

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนบน ได้รับแจ้งพบวาฬขนาดใหญ่ จากคุณเจริญ ชนะพล ซึ่งเดินทางโดยเรือท่องเที่ยวออกจากจังหวัดภูเก็ต มุ่งหน้าสู่เกาะพีพี จ.พังงา โดยพบวาฬพื้นที่ตำบลพรุใน ทิศใต้ของเกาะยาวใหญ่   จ.พังงา ซึ่งได้รับการยืนยันจาก สพ.ญ.ราชาวดี จันทรา นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน ว่าเป็นชนิดวาฬหลังค่อม (Humpback whale; Megaptera novaeangliae) ทีมสัตวแพทย์ จากศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร และเจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ ศวอบ. ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบและเก็บข้อมูลอัตลักษณ์พร้อมตรวจสุขภาพวาฬ ในพื้นที่เกาะดอกไม้ เกาะไม้ท่อน กองหินมูสัง เกาะเฮ  จ.ภูเก็ต และ สทช.6 ลงพื้นที่ตรวจสอบแหลมล้าน เกาะยาว จ.พังงา จากการสำรวจไม่พบวาฬดังกล่าว และได้แนะนำเรือท่องเที่ยวในพื้นที่ขอความอนุเคราะห์เดินเรือด้วยความระมัดระวัง ขอความอนุเคราะห์เดินเรือด้วยความระมัดระวัง ที่จะไม่ส่งผลกระทบหรือรบกวนการดำเนินชีวิตของวาฬ โดยวาฬหลังค่อม ถูกพบเห็นในน่านน้ำไทยครั้งแรกเมื่อปี 2552 ที่อ่าวปอ จังหวัดภูเก็ต โดยมีภาพถ่ายยืนยันจากนักท่องเที่ยวเพียงภาพเดียวเท่านั้น และการพบเห็นครั้งนี้เป็นรายงานการพบเห็นครั้งที่ 2

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง