สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ เกาะโลซิน จ.ปัตตานี
  • 26 ส.ค. 2566
  • 169

วันที่ 21 - 25 สิงหาคม 2566 กรม ทช. โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพและติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณเกาะโลซิน จ.ปัตตานี ประจำปี 2566 ภายใต้โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล นำโดย บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด โดยมีนักวิจัยเข้าร่วมการสำรวจจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และมูลนิธิเอ็นไลฟ โดยการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ ได้แก่ สถานภาพปะการัง สิ่งมีชีวิตในแนวปะการัง สิ่งมีชีวิตพื้นท้องทะเล แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ ลูกปลาวัยอ่อน e-DNA ของสิ่งมีชีวิต และการลงเกาะของตัวอ่อนปะการัง พร้อมสำรวจขยะที่ตกค้างในแนวปะการัง ส่วนคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ คุณภาพน้ำทะเล สารอาหารในน้ำทะเล ไมโครพลาสติกในน้ำทะเล สัณฐานพื้นท้องทะเลแบบความละเอียดสูง ความเร็วกระแสน้ำและอุณหภูมิ พร้อมปล่อยทุ่นกระแสสมุทรเพื่อติดตามการเคลื่อนที่ของมวลน้ำ (ทุ่นกระแสสมุทร เป็นการพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสถาบันสารสนเทศทรัพย์น้ำ (องค์การมหาชน)) นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะและตัดอวนที่ติดในแนวปะการัง โดยนักดำน้ำจิตอาสาจาก ปตท.สผ. หลังจากนี้ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง จะรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และจัดทำรายงานผลการสำรวจแจ้งให้ทราบต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง