ตรวจสอบกรณีพบทากเปลือย พื้นที่หาดกะรน จ.ภูเก็ต
  • 1 ก.ย. 2566
  • 248

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนบน ลงพื้นที่บริเวณหาดกระรน จ.ภูเก็ต ตามที่ได้รับแจ้งจากสื่อออนไลน์ในการพบทากเปลือย (Blue dragon) จากการตรวจสอบเบื้องต้นคาดว่าเป็นทากเปลือย (Blue dragon) ชนิด Glaucilla sp. จากการสำรวจพบได้ตลอดแนวชายหาดของหาดกะรน ทั้งนี้ยังพบแมงกะพรุนแว่นตาพระอินทร์ Porpita porpita (Linnaeus, 1758) และแมงกะพรุน Velella velella (Linnaeus, 1758) ซึ่งแมงกะพรุนดังกล่าวเป็นอาหารของทากเปลือย Blue dragon และยังไม่มีผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวบริเวณชายหาด รวมทั้งแจ้งเตือนประชาชนไม่ควรไปสัมผัสจับต้อง ซึ่งอาจได้รับอันตรายได้ ทั้งนี้ทางศูนย์วิจัยฯ จะติดตามเฝ้าระวังเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง