ตรวจวัดปัจจัยทางสมุทรศาสตร์ พื้นที่ จ.ชุมพร
  • 1 ก.ย. 2566
  • 55

วันที่ 30-31 สิงหาคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนกลาง ดำเนินการตรวจวัดปัจจัยทางสมุทรศาสตร์ และเก็บตัวอย่างสารพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต (DNA) ในน้ำทะเล พื้นที่เกาะไข่ อ.ปะทิว จ.ชุมพร เพื่อเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตด้วยวิธีการ e-DNA และสำรวจปะการังฟอกขาว พบว่าไม่พบปะการังฟอกขาว พร้อมนี้ได้ติดตั้ง Data logger (เครื่องวัดอุณหภูมิน้ำ) เพื่อเก็บข้อมูลอุณหภูมิน้ำทะเล

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง