ยึดเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย พื้นที่ทะเล จ.ฉะเชิงเทรา
  • 1 ก.ย. 2566
  • 68

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ปฏิบัติงานคุ้มครองและป้องกันบุกรุกทำลายระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเล จ.ฉะเชิงเทรา พบการลักลอบใช้เครื่องมือประมงประเภทลอบพับได้หรือไอ้โง่ที่มีช่องทางเข้าของสัตว์น้ำ สลับซ้ายขวาอยู่ด้านข้างใช้สำหรับดักสัตว์น้ำขนาดความกว้างประมาณ 33 เซนติเมตร ยาวประมาณ 10 เมตร สูงประมาณ 20 เซนติเมตร จำนวน 21 ชุด วางทำการประมงอยู่บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา จุดพิกัด ละติจูด 13° 26' 41" เหนือ ลองจิจูด 100° 54' 39" ตะวันออก ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ตามมาตรา 67 (2) เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึดเครื่องมือประมงประเภทลอบพับได้หรือไอ้โง่ดังกล่าว และเพื่อจัดทำบันทึกตรวจยึด พร้อมนำของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง