เก็บขยะจากทุ่นกักขยะ พื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์
  • 1 ก.ย. 2566
  • 87

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่3 (เพชรบุรี) ร่วมกับอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลปราณบุรี เก็บขยะจากทุ่นกักขยะ (Boom) บริเวณคลองเก่า ปราณบุรี ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้ขยะรวม 36 กก. ขยะส่วนใหญ่ได้แก่ ถุงก๊อปแก๊ป ถุงพลาสติกอื่นๆ ห่อ/ถุงอาหาร พร้อมนี้ได้ลงพื้นที่ติดตามข้อมูลขยะชุมชนที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชุมชนชายฝั่ง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2566 เพื่อเป็นฐานข้อมูล ส่งให้กองจัดการชุมชนชายฝั่ง ในการกำหนดแผน และแนวทาง ดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง