สำรวจสภาพแนวปะการัง พื้นที่ จ.ตราด
  • 2 ก.ย. 2566
  • 289

วันที่ 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ร่วมกับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง สำรวจสภาพแนวปะการังด้วยวิธี spot check บริเวณเกาะหมากและเกาะกระดาด จ.ตราด ผลการสำรวจเบื้องต้น พบว่าแนวปะการังอยู่ในสถานภาพปานกลาง - สมบูรณ์ดี ปะการังชนิดเด่น ได้แก่ ปะการังโขด (Porites spp.) ปะการังลายดอกไม้ (Pavona spp.) และปะการังดาวใหญ่ (Diploastrea heliopora) ปลาในแนวปะการังที่พบเป็นวงศ์เด่นในการสำรวจครั้งนี้คือ วงศ์ปลาสลิดหิน (Pomacentridae) และวงศ์ปลานกแก้ว (Scaridae) สัตว์หน้าดินชนิดเด่นที่พบคือ เม่นดำหนามยาว (Diadema setosum) และปลิงดำ (Holothuria atra) ขยะตกค้างในแนวปะการังน้อย และไม่พบโรคในปะการัง

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง