ตรวจสอบพื้นที่บุกรุกป่าชายเลน จ.ประจวบคีรีขันธ์
  • 2 ก.ย. 2566
  • 151

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่3 สนธิกำลังปฏิบัติการตรวจสอบพื้นที่ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำปราณบุรี หมู่ที่ 1 ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตามที่ได้รับการร้องเรียนจากกลุ่มเครือข่ายรักษ์แม่น้ำปราณซึ่งอ้างว่ามีเอกชนเข้ามากว้านซื้อที่ดิน และบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณ ว่ามีการทำลายป่าชายเลนนอกเขตเอกสารสิทธิหรือไม่ คณะเจ้าหน้าที่และนายช่างรังรัดจากสำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาปราณบุรี ได้มีการรังวัดขอบเขตที่ดินตามเอกสารสิทธิ โฉนดที่ดินเลขที่ 9263 ต.วังพงก์ อ.ปราณบุรี โดยอ้างอิงจากหลักหมุดที่พบในพื้นที่เปรียบเทียบกับแบบคำนวณเนื้อที่ (ร.ว.25 จ) โดยใช้เครื่องหาพิกัดแบบ RTK โดยวิธีแผนที่ชั้น 1  ด้านที่อยู่ติดกับแม่น้ำปราณบุรี และใช้เครื่องหาพิกัดแบบ RTK ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหาพิกัดขอบเขตที่น้ำทะเลท่วมถึง เพื่อจัดทำรูปแปลงที่ดินที่อยู่นอกขอบเขตของเอกสารสิทธิที่ป่าชายเลนถูกทำลาย ได้ค่าพิกัด จำนวน 70 จุด (ปรากฏรายละเอียดตามบัญชีค่าพิกัดแนบท้ายบันทึกนี้)  พบพื้นที่ป่าชายเลนถูกบุกรุก ยึดถือ ครอบครอง เนื้อที่  14-3-66 ไร่  คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐในอัตราไร่ละ 118,330 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,764,891.95 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสี่พันแปดร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทเก้าสิบห้าสตางค์) นำค่าพิกัดมาตรวจสอบกับแผนที่กรมแผนที่ทหาร มาตราส่วน 1 : 50,000 ลำดับชุด L7018 ระวางแผนที่ 4933 I ปรากฏว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่คาบเกี่ยวเขตอนุรักษ์ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2530 วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2543 และ 17 ตุลาคม พ.ศ. 254 และในวันที่ 31สค.2566ถึง1กย.2566 คณะพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันรวบรวมเอกสารหลักฐานและจัดทำบันทึกการตรวจยึด/จับกุม พร้อมพยานหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง และได้มอบเรื่องราวให้  นายธีธัช คำอุดม ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  รับไปแจ้งความกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรตำบลปากน้ำปราณ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อสืบสวน สอบสวน หาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง