รับอนุบาลทากเปลือยมีชีวิต ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จ.ภูเก็ต
  • 4 ก.ย. 2566
  • 65

วันที่ 3 กันยายน 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนบน ได้รับตัวอย่างทากเปลือย (Blue dragon) มีชีวิต ชนิด Glaucilla sp. จากนายแพทย์ชาติชาย ตั้งวินิต โรงพยาบาลป่าตอง จ.ภูเก็ต และนายแพทย์ชาญสิน จันทรตรีรัตน์  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จ.ภูเก็ต จำนวน 13 ตัว จึงได้ให้เจ้าหน้าที่ทำการอนุบาลไว้ ณ โรงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต เพื่อศึกษาการเลี้ยงสำหรับจัดแสดงในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง