ตรวจสอบกรณีท่อจ่ายน้ำมันดิบ บมจ.ไทยออยล์รั่วไหล พื้นที่ จ.ชลบุรี
  • 5 ก.ย. 2566
  • 58

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2566 ศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ได้รับแจ้งน้ำมันดิบรั่วไหลจาก บมจ.ไทยออยล์ ขณะรับส่งสินค้า (น้ำมันดิบ) พบว่ามีท่อจ่ายแตกรั่วไหล สถานที่เกิดเหตุน้ำมันรั่วไหล (สำหรับ initial information) ทุ่น SBM lat 13'4'3N long 100' 46'6 ซึ่ง ศรชล./ศคท.จังหวัดชลบุรี ได้รายงานให้ทราบในเบื้องต้นแล้วนั้น ตรวจสอบข้อมูลทรัพยากรแนวปะการังและแหล่งหญ้าทะเลในพื้นที่ชายฝั่ง จ.ชลบุรี พบแนวปะการังใกล้จุดเกิดเหตุที่สุดอยู่ที่เกาะท้ายตาหมื่น ซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุไปทางทิศเหนือเป็นระยะทาง 6.10 กิโลเมตร มีพื้นที่แนวปะการัง 32 ไร่ แนวปะการังอยู่ในสถานภาพสมบูรณ์ดี - สมบูรณ์ดีมาก และแนวหญ้าทะเลใกล้จุดเกิดเหตุที่สุดคือหาดบางเสร่ ห่างจากจุดเกิดเหตุลงมาทางใต้เป็นระยะทาง 38 กิโลเมตร พื้นที่ศักยภาพเป็นแหล่งหญ้าทะเลประมาณ 189.9 ไร่ การปกคลุมร้อยละ 70 ของพื้นที่ สถานภาพสมบูรณ์ดี ปัจจุบัน ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งข้างต้น ยังไม่ได้รับผลกระทบจากการรั่วไหลของน้ำมันดังกล่าว ทั้ง ศวทอ. จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง