สำรวจสัตว์ทะเลหายาก พื้นที่ จ.พังงา
  • 5 ก.ย. 2566
  • 67

วันที่ 28 สิงหาคม – 3 กันยายน 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ ทะเลอันดามันตอนบน ปฏิบัติงานสำรวจสัตว์ทะเลหายาก บริเวณพื้นที่อ่าวพังงาและเกาะยาว จ.พังงา โดยวิธีการสำรวจทางอากาศ (Aerial Survey) โดยใช้อากาศยานไร้คนขับแบบ Vtol-UAV รวมพื้นที่ทั้งหมด 90 ตร.กม. จากผลการสำรวจพบสัตว์ทะเลหายากในพื้นที่อ่าวพังงา พบโลมา (ไม่ทราบชนิด) 1 ตัว และเต่าทะเล 1 ตัว และพื้นที่เกาะยาวน้อย เกาะยาวใหญ่ พบเต่าทะเล 16 ตัว  พะยูน 3 ตัว ซึ่งข้อมูลจากการสำรวจครั้งนี้จะนำไปวิเคราะห์จำนวนประชากรและแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลหายากต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง