เก็บข้อมูลการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในน้ำทะเล จ.ระยอง
  • 5 ก.ย. 2566
  • 132

วันที่ 4 กันยายน 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ลงพื้นที่เก็บข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทำการศึกษาการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในน้ำทะเล บริเวณคลองน้ำหู อ.เมือง จ.ระยอง ทั้งนี้ได้รวบรวมเพื่อนำไปวิเคราะห์ชนิดและปริมาณไมโครพลาสติกในห้องปฏิบัติการ โดยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการบริหารจัดการขยะพลาสติกและการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในระบบนิเวศอย่างยั่งยืนต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง