ร่วมโครงการปันใจสู่อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก จ.สงขลา
  • 5 ก.ย. 2566
  • 61

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ (สอท.) โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสงขลา (ศอทล.สข.) เข้าร่วมโครงการปันใจสู่อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก บริเวณวัดกระชายทะเล หมู่ที่ ๒ ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ซึ่งมีกิจกรรมประกอบไปด้วย การปล่อยพันธุ์ปูม้า จำนวน ๗ ล้านตัว และการเก็บขยะบริเวณชายหาด โดยมี นายธนพงค์ เจะพงค์ ผู้ใหญ่บ้านหมูที่ ๒ ตำบลชุมพล เป็นประธานจัดกิจกรรม ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงาน ประมาณ ๓๐ คน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง