ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนด้านการจัดการขยะมูลฝอย จ.ฉะเชิงเทรา
  • 5 ก.ย. 2566
  • 200

วันที่ 4 กันยายน 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนด้านการจัดการขยะมูลฝอย ตามโครงการรณรงค์ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566 โดยมีนางสมจิตร์ พันธุ์สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้หน่วยงานเข้าร่วม เทศบาลตำบลท่าข้าม ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก บริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ จำนวน 80 คน มีกิจกรรมเก็บขยะ และติดตั้งทุ่นกักขยะ (BOOM) ความยาว 20 เมตร บริเวณคลองลัด หมู่ที่ 6 ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม และสร้างกระแสด้านการสร้างเสริมสุขภาพและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งสร้างจิตสำนึก ค่านิยม เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประชาชนในพื้นที่ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง