พบน้ำทะเลเปลี่ยนสี พื้นที่หาดบางแสน จ.ชลบุรี
  • 6 ก.ย. 2566
  • 296

วันที่ 5 กันยายน 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก และสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลบริเวณนอกชายฝั่ง จำนวน 8 สถานี ผลการสำรวจเบื้องต้น พบคราบฟิล์มน้ำมันบาง ๆ บริเวณท่อส่งน้ำมัน เกาะค้างคาว และตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้น โดยมีค่าความเป็นกรดและด่าง 8.02-8.17 อุณหภูมิ 30.5-31.1 องศาเซลเซียส และความเค็ม 30.5-32.5 ส่วนในพันส่วน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลประเภทที่ 1 เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และพบปรากฎการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีบริเวณทิศตะวันออกของเกาะสีชัง และเกาะค้างคาว จ.ชลบุรี และตรวจสอบบริเวณชายหาด 3 สถานี ได้แก่ หาดบางแสน หาดวอนนภา และสวนสาธารณะบางพระ ผลการสำรวจเบื้องต้น สภาพน้ำทะเลปกติ ยกเว้นหาดบางแสนพบปรากฎการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี ไม่พบคราบฟิล์มน้ำมัน และไม่พบก้อนน้ำมันดิน รวมทั้งสำรวจแนวปะการังทางทิศเหนือของเกาะค้างคาว ซึ่งเป็นจุดที่มีปะการังหนาแน่นและสมบูรณ์ที่สุด ไม่พบคราบน้ำมันและตะกอนน้ำมันบนผิวโคโลนีปะการังและในมวลน้ำ โดยภาพรวมทรัพยากรปะการังยังไม่ได้รับผลกระทบจากคราบน้ำมัน ทั้งนี้ จะติดตามข้อมูลสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และจะรายงานผลให้ทราบต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง