เฝ้าระวังต่อเนื่องกรณีน้ำมันรั่วไหล จ.ชลบุรี
  • 7 ก.ย. 2566
  • 56

วันที่ 6 กันยายน 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก เฝ้าระวังต่อเนื่องกรณีน้ำมันรั่วไหล จ.ชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณชายหาด 3 สถานี ได้แก่ หาดบางแสน หาดวอนนภา และสวนสาธารณะบางพระ ผลการสำรวจเบื้องต้น สภาพน้ำทะเลปกติ ยกเว้นหาดบางแสนและหาดวอนนภา พบปรากฎการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี รวมระยะทางประมาณ 4.3  กิโลเมตร และพบสัตว์น้ำตายเกยหาดจำนวนมาก ตั้งแต่บริเวณวงเวียนบางแสนถึงสวนสาธารณะหาดวอนนภา ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร ทั้งนี้ ไม่พบคราบฟิล์มน้ำมัน และไม่พบก้อนน้ำมันดิน และทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้น โดยมีค่าความเป็นกรดและด่าง 7.50-8.25 อุณหภูมิ 31.5-32.4 องศาเซลเซียส และความเค็ม  29.6-32.3 ส่วนในพันส่วน และออกซิเจนละลายน้ำ 1.46-6.42 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลประเภทที่ 4 และ 6 เพื่อการนันทนาการและสำหรับเขตชุมชน ยกเว้นปริมาณออกซิเจนละลายน้ำบริเวณหาดวอนนภาต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานฯ จึงส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำตายได้ เนื่องจากการย่อยสลายของแพลงก์ตอนโดยเหตุการณ์นี้มักพบช่วงฤดูฝนซึ่งมีการชะล้างสารอาหารจำนวนมากลงสู่ทะเล ทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าว ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหล โดยจะติดตามข้อมูลสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และรายงานผลให้ทราบต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง