ติดตามกรณีการถมดินตลอดแนวชายฝั่ง จ.ตราด
  • 7 ก.ย. 2566
  • 300

วันที่ 6 กันยายน 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่1 (ระยอง) ติดตามรายงานตามภาพการถมดินตลอดแนวชายฝั่ง อยู่ในพื้นที่ หมู่ที่6 ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด มีพื้นที่ประมาณ 13 ไร่ พื้นที่ดังกล่าวตรวจพบเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 และได้แจ้งทางโทรศัพท์กับหน่วยงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เจ้าท่าพื้นที่ตราด ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (จังหวัดตราด) ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 (ด่านเก่า ตราด) หน่วยงานส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เข้ามาตรวจสอบว่าการกระทำดังกล่าวนั้นขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องใดบ้าง
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 หน่วยงานที่แจ้งไปดังกล่าวได้เข้ามาตรวจสอบพื้นที่ บริเวณดังกล่าวในเบื้องต้น ผู้รับจ้างถมที่ดินดังกล่าวแจ้งว่าพื้นที่ที่ดมดินมีเอกสารสิทธิ์ครอบครองที่ดินในพื้นที่ดังกล่าว
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 (ด่านเก่า ตราด) ร่วมกับ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลที่ 1 (ตราด) องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นแหลมกลัด ผู้แทนผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด ทำการติดประกาศคำสั่งทางปกครองให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำที่มีลักษณะกีดขวางทางน้ำและการถมดินแนวชายฝั่งเพื่อปรับพื้นที่ดินตลอดแนวที่ดินอันมีความผิดตามพระราชบัญญัติของกรมเจ้าท่า ว่าด้วยสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ
ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 ได้ดำเนินการติดตามพื้นที่สิ่งล่วงล้ำลำน้ำและสิ่งขวางทางน้ำตั้งแต่วันที่ตรวจพบจนถึงปัจจุบัน

 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง