พบปรากฎการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี พื้นที่ จ.ชลบุรี
  • 8 ก.ย. 2566
  • 63

วันที่ 7 กันยายน 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก เฝ้าระวังต่อเนื่องกรณีน้ำมันรั่วไหล จ.ชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณชายหาด 4 สถานี ได้แก่ หาดบางแสน หาดวอนนภา สวนสาธารณะบางพระ และสวนสุขภาพศรีราชา (เกาะลอย) ผลการสำรวจเบื้องต้น ไม่พบคราบฟิล์มน้ำมัน และไม่พบก้อนน้ำมันดิน รวมทั้งพบปรากฎการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีตั้งแต่บริเวณหาดบางแสนถึงสวนสุขภาพศรีราชา (เกาะลอย) รวมระยะทางประมาณ 15.8 กิโลเมตร และพบสัตว์น้ำตายเกยหาดบริเวณหาดบางแสน 1 กิโลเมตร หาดวอนนภา 0.5 กิโลเมตร และสวนสาธารณะบางพระ 0.2 กิโลเมตร โดยพบจำนวนมากบริเวณหาดวอนนภา และทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้น โดยมีค่าความเป็นกรดและด่าง 6.20-7.91 อุณหภูมิ 30.4-32.8 องศาเซลเซียส และความเค็ม 15.2-30.7 ส่วนในพันส่วน และออกซิเจนละลายน้ำ 0.54-6.90 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลประเภทที่ 4 5 และ 6 เพื่อการนันทนาการ การอุตสาหกรรมและท่าเรือ และสำหรับเขตชุมชน ยกเว้นปริมาณออกซิเจนละลายน้ำบริเวณหาดวอนนภา สวนสาธารณะบางพระ และสวนสุขภาพศรีราชา(เกาะลอย) ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานฯ จึงส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำตายได้ เนื่องจากการย่อยสลายของแพลงก์ตอนโดยเหตุการณ์นี้มักพบช่วงฤดูฝนซึ่งมีการชะล้างสารอาหารจำนวนมากลงสู่ทะเล ทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าว ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหล โดยจะติดตามข้อมูลสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และรายงานผลให้ทราบต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง