จัดกิจกรรมเก็บขยะวันชายหาดสากล พื้นที่ จ.ภูเก็ต
  • 8 ก.ย. 2566
  • 58

วันที่ 7 กันยายน 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่10 (กระบี่) จัดกิจกรรมเก็บขยะวันชายหาดสากล (International Coastal Cleanup Day) ณ หาดทรายแก้ว ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานบริหารกิจการ เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานทางทะเลที่2 จังหวัดภูเก็ต  หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลท้ายเหมือง (พังงา) มูลนิธิไม้ขาวยั่งยืน  โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง โรงเรียนท่าฉัตรไชย ผู้ประกอบการร้านอาหาร และนักท่องเที่ยว รวมทั้งสิ้น จำนวน 111 คน โดยกิจกรรมประกอบด้วย
        1.จัดนิทรรศการให้ความรู้ ด้านการบริหารจัดการขยะทะเลและ รณรงค์ลดรับ ลดให้ ลดใช้ พลาสติก
        2.กิจกรรมเก็บขยะบริเวณชายหาด และขยะตกค้างสามารถเก็บขยะรวมทั้งสิ้น 327.2 กิโลกรัม เป็นขยะประเภท ถุงพลาสติก ขวดแก้ว ขวดพลาสติก  เศษอวน/เชือก และเศษโฟม 
        3.กิจกรรมฟอกทรายคืนสู่ทะเล
 สำหรับขยะที่เก็บได้องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาวนำไปบริหารจัดการขยะตามหลักวิชาการต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง