จัดโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื้นที่ จ.ปัตตานี
  • 8 ก.ย. 2566
  • 300

วันที่ 7 กันยายน 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่9 (ปัตตานี) ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี จัดโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ป่าชายเลนบางปู ต.ยามู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ป่าชายเลนจังหวัดปัตตานีได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของป่าชายเลน แนวทางการอนุรักษ์ป่าชายเลน และวิธีการปลูกป่าชายเลน พร้อมร่วมกันปลูกต้นโกงกาง ชนิดต้นโกงกางใบใหญ่ และโกงกางใบเล็ก จำนวน 100 ต้น มีผู้เข้าร่วมจำนวน 50 คน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง