พบซากโลมาเกยตื้นทะเล จ.ตราด
  • 9 ก.ย. 2566
  • 272

วันที่ 8 กันยายน 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่สำนักงาน ทช.ที่1 (ตราด) เรื่องพบซากโลมาเกยตื้น ตรวจสอบ มีรายละเอียด ดังนี้
1. ซากโลมาอิรวดี (Orcaella brevirostris) พบเกยตื้นบริเวณไทม์บีชรีสอร์ท ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ขนาดความยาวซาก 221 เซนติเมตร เพศผู้ จากการตรวจภายนอกพบว่าซากโลมามีสภาพเน่ามาก เมื่อผ่าเปิดภายในพบอวัยวะทั้งหมดเน่าเสื่อมสภาพ ไม่พบอาหารในทางเดินอาหาร บ่งบอกว่าโลมาไม่กินอาหารมาหลายวัน แต่เนื่องจากซากเน่ามากจึงไม่สามารถระบุสาเหตุการเสียชีวิตได้
2. ซากโลมาอิรวดี (Orcaella brevirostris) พบเกยตื้นบริเวณแมงโก้บีชรีสอร์ท ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ขนาดความยาวซาก 123 เซนติเมตร ตรวจสอบพบว่าหางและครีบอกของโลมาขาดหาย ผิวหนังเปื่อยยุ่ย และพบหนอนแมลงวันเข้าไปกัดกินซาก เมื่อผ่าเปิดภายในพบอวัยวะเน่าทั้งหมด ไม่พบอาหารในทางเดินอาหาร บ่งบอกว่าโลมาไม่กินอาหารมาหลายวัน แต่เนื่องจากซากเน่ามากจึงไม่สามารถระบุสาเหตุการเสียชีวิตได้ 
ทั้งนี้ ได้ทำการฝังทำลายซากเรียบร้อยแล้ว

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง