พบปรากฎการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี พื้นที่ จ.ชลบุรี
  • 9 ก.ย. 2566
  • 314

วันที่ 8 กันยายน 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก เฝ้าระวังต่อเนื่องกรณีน้ำมันรั่วไหล จ.ชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณชายหาด 4 สถานี ได้แก่ หาดบางแสน หาดวอนนภา สวนสาธารณะบางพระ และสวนสุขภาพศรีราชา (เกาะลอย) และนอกชายฝั่ง 1 สถานี ได้แก่ แพหอยศรีราชา จ.ชลบุรี ผลการสำรวจเบื้องต้น ไม่พบคราบฟิล์มน้ำมัน และไม่พบก้อนน้ำมันดิน รวมทั้งพบปรากฎการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีตั้งแต่บริเวณหาดบางแสนถึงสวนสุขภาพศรีราชา (เกาะลอย) รวมระยะทางประมาณ 15.8 กิโลเมตร และพบสัตว์น้ำตายเกยหาดบริเวณหาดวอนนภา 0.3 กิโลเมตร และตั้งแต่สวนสาธารณะบางพระถึงสวนสุขภาพศรีราชา (เกาะลอย)  4.3 กิโลเมตร โดยพบจำนวนมากบริเวณหาดวอนนภา และทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้น โดยมีค่าความเป็นกรดและด่าง 7.06-8.13 อุณหภูมิ 31.0-32.3 องศาเซลเซียส และความเค็ม 25.5-29.8 ส่วนในพันส่วน และออกซิเจนละลายน้ำ 0.69-5.20  มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลประเภทที่ 3 4 5 และ 6 ยกเว้นปริมาณออกซิเจนละลายน้ำบริเวณสวนสาธารณะบางพระ แพหอยศรีราชา และสวนสุขภาพศรีราชา (เกาะลอย) ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานฯ จึงส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำตายได้ เนื่องจากการย่อยสลายของแพลงก์ตอนโดยเหตุการณ์นี้มักพบช่วงฤดูฝนซึ่งมีการชะล้างสารอาหารจำนวนมากลงสู่ทะเล ทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าว ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหล โดยจะติดตามข้อมูลสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และรายงานผลให้ทราบต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง