จัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาด เนื่องในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล พื้นที่ จ.พังงา
  • 9 ก.ย. 2566
  • 284

วันที่ 8 กันยายน 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) ร่วมกับ บมจ.โภคภัณฑ์อาหาร (CPF โรงเพาะฟักลูกกุ้งตะวัน) จัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาด เนื่องในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ชายหาดบางสัก หมู่ที่ 7 และ 8 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการขยะอย่างเหมาะสมและสร้างความตระหนักด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียน เยาวชน ชุนชนและประชาชนทั่วไป ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา โรงแรม Outrigger Khao Lak Beach Resort โรงแรมเมอร์ริเดียนเขาหลัก โรงแรมเกรซแลนด์ โรงเรียนบ้านบางม่วง องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง ผู้นำชุมชนและราษฎรในพื้นที่ จำนวน 250 คน โดยมีรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง เป็นประธาน  ดำเนินการจัดเก็บขยะได้ จำนวน 454 กก. และทำการคัดแยกตามข้อมูลไอซีซี ขยะที่พบมากคือ พลาสติกอื่นๆ ขวดน้ำ (พลาสติก) ถุงพลาสติก อื่นๆ  ขวดเครื่องดื่ม (พลาสติก) และรองเท้า ตามลำดับ ขยะทั้งหมดมอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วงนำไปดำเนินการต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง